Ereleden en leden met een bijzondere vermelding

Ereleden en leden van verdienste

Onze vereniging kent een aantal leden dat wegens grote verdiensten voor de vereniging is benoemd tot erelid of tot lid van verdienste. We zijn hen zeer dankbaar voor alles wat zij voor de vereniging gedaan hebben en nog steeds doen.

Statuten TV Nederhorst 2011, artikel 4, lid 3

"Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid dan wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen."

Een aantal leden is tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2019 in het zonnetje gezet voor hun inzet ten behoeve van het nieuwe park. Ook zij verdienen het om op het racket gehesen te worden.

In de Algemene Leden Vergadering van 2020 is Henk Kok voorgedragen en onder luid applaus benoemd tot erelid. In de vergadering van 2023 is Marieke Verhage benoemd tot lid van verdienste. 

Ereleden

Ans Baar

Willy Janneman

Mia Slinkert (overleden 2018)

Ton Bol

Emmie Koster

Jack Smit

Gijs Catsburg

Henk Kok

 

Lid van verdienste

Marieke Verhagen (overleden 2023)

 

Bijzondere vermelding voor alle inzet voor ons nieuwe park

Ton Bol

Lea Boot

Henk Hofstee Holtrop

Marius Knijff

Frank Reeker

Michael van den Berg

Gijs Catsburg

Hanneke Kroon

 

 

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 294 254 282

Tennispark Nederhorst

Platanenlaan 5
1394 JR Nederhorst den Berg

KVK-nummer

40517707