Ereleden en leden van verdienste

Ereleden en leden van verdienste

Onze vereniging kent een aantal leden dat wegens grote verdiensten voor de vereniging is benoemd tot erelid of tot lid van verdienste. We zijn hen zeer dankbaar voor alles wat zij voor de vereniging gedaan hebben en nog steeds doen.

Statuten TV Nederhorst 2011, artikel 4, lid 3

"Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid dan wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen."

 

Ereleden

Ans Baar

Willy Janneman

Mia Slinkert (overleden 2018)

Ton Bol

Emmie Koster

Jack Smit

 

Leden van verdienste

 

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 294 251 555

Tennispark Nederhorst

Platanenlaan 5
1394 JR Nederhorst den Berg