Kort verslag van de algemene ledenvergadering 15 september 2020

28 september 2020


Op 15 september is de Algemene Leden Vergadering gehouden in ons clubhuis. Hieronder een beknopte weergave van de belangrijkste punten.

- De jaarrekening 2019 en begroting 2020 is door de leden goedgekeurd.

- Denise Veenman is benoemd tot nieuw lid van de kascommissie. Jan Korpel gaat nog een jaar door als lid van de kascommissie.

- Arjan Hooijmeijer is benoemd tot lid van het bestuur en gaat met veel energie door met zijn aktiviteiten voor de club.

- Dit jaar kost het veel moeite om leden te bewegen tot nakomen van hun dienstplicht. Volgend jaar overweegt het bestuur de passen pas vrij te geven na invullen van de dienstenplanner.

- Het bestuur gaat haalbaarheid van verdere verduurzaming van het park onderzoeken(zonnepanelen).

- Henk Kok is benoemd tot erelid als erkenning voor het vele zichtbare en onzichtbare werk dat hij voor de club verricht.

Voor het volledig verslag kun je kijken op de website van TV Nederhorst onder "over ons/organisatie/Algemene ledenvergadering".

Het Bestuur.

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 294 254 282

Tennispark Nederhorst

Platanenlaan 5
1394 JR Nederhorst den Berg