Tennis op de buitenbanen in de winter

02 september 2021


Beste tennisvrienden,

In de afgelopen Algemene Leden Vergadering hebben we gesproken over de wenselijkheid om de buitenbanen langer open te houden. We spraken af onze leden hierover te raadplegen. Enerzijds omdat we graag willen weten of de wens om langer buiten te spelen breed leeft onder onze leden.  En anderzijds omdat langer open blijven ook financiële consequenties met zich meebrengt en contributie verhoging tot gevolg kan hebben.

Vandaar dat we nu een enquête onder leden houden. Hiervoor zul je de komede dagen een aparte email krijgen met een link naar de enquête (6 vragen). De uitkomsten ervan zal het bestuur gebruiken om in de volgende ALV voorstellen te doen voor het seizoen 2022/2023.

Gebruikelijk was dat de banen eind maart open gingen en na de najaarscompetitie, begin november, weer dicht. Dit is variant A.

Afgelopen winter hebben we, mede in verband met Corona, de banen tot de eerste nachtvorst opengehouden, eind november. Medio maart zijn de banen weer opengegaan. We denken dat we deze variant kunnen handhaven, zonder contributie verhoging. We gaan dan wel uit van een normaal jaar met normale baromzet, een stabiel aantal leden en een gezond financieel resultaat. Dit is variant B.

In variant C zijn 2 banen de gehele winter open, behalve als dat vanwege vorstperiodes niet kan. Deze variant brengt kosten met zich mee die tot contributieverhoging zullen leiden.

We stellen het zeer op prijs om je input te krijgen, zodat we goed zicht krijgen op de wensen van de leden en een gefundeerd voorstel kunnen doen. Dank voor je hulp!

Het bestuur 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 294 254 282

Tennispark Nederhorst

Platanenlaan 5
1394 JR Nederhorst den Berg