Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 10 april 2024

22 maart 2024


Beste leden,

Hierbij nodigen we je uit om de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Tennis Vereniging Nederhorst op woensdag 10 april om 20.00 uur bij te wonen. De vergadering zal als vanouds plaatsvinden in het clubhuis aan de Platanenlaan.  

De concept agenda is als volgt:  

 1. Opening en vaststelling agenda                                 
 2. Mededelingen en ingekomen stukken                       
 3. Verslag algemene ledenvergadering 2023               
 4. Jaaroverzicht en vooruitblik door het bestuur               
 5. FinanciĆ«n  
  • Jaarrekening 2023
  • Verslag kascommissie
  • Decharge penningmeester over 2023
  • Begroting 2024
  • Vaststelling Contributie 2025
  • Benoeming kascommissie 2024
 6. Samenstelling bestuur en commissies - vrijwilligers
 7. Korte update STN
 8. Rondvraag
 9. Sluiting                                                                            

Leden die onderwerpen willen inbrengen voor de agenda worden verzocht dit uiterlijk voor 2 april schriftelijk te doen via [email protected]   

De documenten voor de vergadering (concept agenda met toelichting, jaarrekening, begroting, verslag vorige vergadering) worden komende dagen op de website geplaatst
(Log in en ga naar:  Over ons > Organisatie > Algemene Leden Vergadering).  

Jullie aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld en we kijken er naar uit om jullie in grote getalen te verwelkomen op 10 april. Graag tot dan.  

Het Bestuur; Trienke, Jasper, Leen, Arjan, Tim  

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 294 254 282

Tennispark Nederhorst

Platanenlaan 5
1394 JR Nederhorst den Berg

KVK-nummer

40517707